Information till piloter

Created with Sketch.

Flyg till Eslöv


Eslövs Flygplats – ESME


Eslövs flygplats har idag en asfalterad bana 12/30, denna är 799 meter lång och 20 meter bred. Det finns ett grässtråk parallellt, direkt öster om banan.

Grässtråk 12/30 används endast som taxistråk under familjedagen!

Gräsbana 06/24 är stängd under familjedagen!

Banbelysning tänds med bärvåg i 10 sekunder.

Det finns ett vind-T ungefär mitt på fältet, samt en vindstrut vid bana 12s ände.

Frekvensen för Eslöv är 123.150 Mhz och man bör alltid meddela sig innan inträde i varvet samt innan man taxar ut på någon bana.

Sommartid och helger är det mycket aktivitet med fallskärmshoppning över fältet, lyssna på radion, då de är duktiga på att meddela när hoppare är på väg ner. Hopparna landar oftast ÖSTER om bana 12/30 på gräset.

AVGAS 100LL, 91/96 UL och JETA1 finns i självbetjäningsanläggning med kortautomat vid norra plattan. JETA1 finns även via Swedfuel på fältets östra del. Ring 070-338 00 00.


Trafikvarvet


I SkyDemon är nya trafikvarvet justerat, se till att senaste versionen är inlagd.

Vänstervarv – Bana 12
Högervarv – Bana 30
Trafikvarvshöjd 1300 ft MSL
Taxa via Adam (A) till parkering (se kartan nedan). Vid familjedagen rekommenderar vi PIC att bära gul väst på airside.

När klubbstugan (gula stugan öster om banan) är bemannad finns det tillgång till dator för dina färdplaner mm. I Eslöv betalar du ingen landningsavgift.


På marken

Se även gällande flygplatskort i Svenska Flygfält samt NOTAM!