Program

Created with Sketch.

Program för familjedagen

Datum: 2019-06-29

Grindarna öppnar kl 10:00.

Spaka själv, introduktionsflyg och barnflyg pågår löpande under hela dagen.

Fallskärmshopparna är i luften från kl 10:00 och framåt så länge det finns efterfrågan.

Modellflyg har uppvisningar kl 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 & 17:30.

Familjedagen avslutas kl 18:00.

Sidan uppdateras löpande.