Program

Created with Sketch.

Program för familjedagen


Datum: 2023-07-01 (Preliminärt)

Dagens program (2022):

 • 9:00
  Flygplatsen öppnas för allmänheten och parkering
 • 9:30
  Markutställningar med bl.a. Bernt Törnell och SFF
  Barnflyg, rundflyg och introduktionsflyg
 • 10:00
  Rundflyg med gyrokopter
  Rundflyg med helikopter
  Tandemhoppning fallskärm
 • 11:00
  Mat och dryck försäljning
 • 12:00
  Modellflyguppvisning jetflygplan
 • 13:00
  Fallskärmshoppare med rök och flagga
  Defilering av EFK flygplan
  Rote Army Cubs från Danmark
  Uppvisning av Gyrokopter
  MFI9 Junior med Björn Syrén, Jack Ljungberg
  Johan Wiklund visar upp sin DH60 Moth och Cessna 172 från 1964
  Saab Safir Sk50C Mats Tedenryd
  Avancerad uppvisning av Sanna Hedin med Extra 300
  Avancerad uppvisning med Tom i sin RV8
  Avancerad uppvisning av SK16 Gert Böll och Anders Jacobsen
 • 15:00
  Fortsättning barnflyg och rundflyg
 • 18:00
  Flygdagen/familjedagen avslutas